Co robić gdy najemca przestaje płacić?

Wynajmowanie mieszkań lub domów często stosowana praktyka. Niskie oprocentowanie stóp procentowych spowodowało również, że wielu Polaków kupiło mieszkania na wynajem. Jest to bez wątpienia dobra lokata kapitału jak i sposób na dodatkowy zarobek. Niestety nie zawsze wynajem okazuje się bezproblemowy. Najczęstszą przyczyną problemów jest brak płatności ze strony najemcy. To sytuacja bardzo nieprzyjemna, gdyż też jak się okazuje, prawo stoi po stronie najemcy. Poniżej przedstawimy rozwiązania sytuacji, gdy najemca nie płaci.

Właściwa osoba

Każdy wynajmujący przed podpisaniem umowy z najemcą, powinien dokonać jak najdokładniejszego o nim wywiadu. Pewne cechy osobowości, rodzaj wykonywanej pracy, czy charakter i usposobienie przyszłego najemcy pozwalają przewidzieć pewne możliwe problemy i możliwie ich uniknąć. Zamiast podpisywać umowę na najem mieszkania ze studentem, młodą osobą, możemy spróbować podpisać umowę z jego rodzicem bądź rodzicami, co już jest krokiem ku zabezpieczeniu się. W końcu powierzamy komuś nasz lokal, za który sami ponosimy odpowiedzialność. Dotyczy to też wnętrza, kosztów czynszu oraz innych opłat. Termin płatności comiesięcznych należności należy określić w umowie, jak i wskazać sposób ich płatności, czy gotówką, czy przelewem na konto. Niestety czasami zdarzają się opóźnienia, które niekorzystnie wpływają na sytuację wynajmującego.

Porady – gdy najemca nie płaci.

Na początku należy zacząć od rozmowy. W życiu zdarzają się różne losowe sytuacje i czasem ze względu na bezproblemową historię i na poczet dalszej bezproblemowej współpracy, warto wydłużyć termin spłaty i po prostu się dogadać. Reagując natychmiast na nieterminową spłatę pokazujemy jasno nasze stanowisko. Mimo, że nie jest to sytuacja przyjemna, należy upomnieć się o swoje z pełną stanowczością. Nie należy odpuszczać w żadnym razie i dawać przyzwolenia na takie sytuacje. Pierwszy kontakt należy nawiązać około trzy dni po przekroczonym terminie płatności. Nie należy wyciągać pochopnych wniosków lub reagować porywczo. Kontakt każdorazowo należy udokumentować, dlatego po odbytej rozmowie telefonicznej warto podsumować jej ustalenia i wysłać mailem do najemcy. W przypadku braku płatności mimo wcześniejszych zapewnień, należy kontakt ponowić, być może fatygując się osobiście do najemcy. Jeśli nadal nie odnotowaliśmy płatności nie należy zwlekać z wezwaniem do zapłaty wyznaczając dodatkowy termin i przywołując wcześniejsze próby kontaktu i załagodzenia sporu. Jeśli wezwanie do zapłaty nie przynosi efektu, trzeba podjąć bardziej radykalne kroki. Zgodnie z przepisami jako właściciel mamy możliwość wypowiedzenia umowy najmu, jeśli najemca nie pokrywa należności

Wypowiedzenie umowy.

Umowę najmu można wypowiedź, jeśli spełnione zostanie kilka warunków. Niestety zaległość za jeden miesiąc nie daje tej możliwości. Do natychmiastowego rozwiązania umowy, może dojść gdy spełnione zostaną 3 warunki

– lokator zalega z opłatami za trzy okresy rozliczeniowe (najczęściej 3 miesiace)

– właściciel dostarczył najemcy pisemną informacje o zamiarze wypowiedzenia umowy wyznaczając dodatkowy, miesięczny termin na spłatę zobowiązań

– lokator zignorował dodatkowy termin spłaty, spłacił tylko część długu lub spłacił go po wyznaczonym terminie.

Co więcej, od momentu wręczenia lokatorowi pisemnego wypowiedzenia musi upłynąć kolejny miesiąc, żeby stosunek najmu ustał.